Chirashi

CHIRASHI TONNO

14,00 €

CHIRASHI TONNO

Price: 14,00 €

CHIRASHI SALMONE

12,00 €

CHIRASHI SALMONE

Price: 12,00 €

CHIRASHI SPECIALE

25,00 €

CHIRASHI SPECIALE

Price: 25,00 €

CHIRASHI UNAGI

17,00 €

CHIRASHI UNAGI

Price: 17,00 €

CHIRASHI MIX

16,00 €

CHIRASHI MIX

Price: 16,00 €